Home
Over Comsupport
Interim management
Ons aanbod
Effectief leren
Tell a friend
Contact
Wij werkten voor

SCHOREM vs RAAK

De SCHOREM-methode.
Een overval is een aangrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen, die vaak gepaard gaat met veel geweld. Eenzorgvuldige aanpak is essentieel waarbij wij de nieuwste informatie afstemmen op de daadwerkelijk epraktijk. De politie hanteert de RAAK-methode, maar deze kent een aantal hiaten. Desondanks wordt dit nog steeds veel gebruikt. Omdat u hierdoor de slachtoffers en uzelf tekort doet, hebben wij SCHOREM samengesteld.

Hoge mate van stress, angst en machteloosheid veroorzaken veelal psychische schade. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de slachtoffers tijdens de overval vooral instinctief zullen handelen. Tijdens de training gaan we hier verder op in, maar het feit blijft dat de primaire reactie niet gecontroleerd kan worden. De RAAK-methode geeft o.a. aan dat het slachtoffer rustig dient te blijven. Theoretisch klopt dit ook. Echter, iedere primitieve reactie is uniek. De eis dat dit slechts beperkt mag blijven tot “Rustig Blijven” is daarom ook een onredelijke eis. In de praktijk geeft deze eis het slachtoffer nog eens extra stress en machteloosheid.
 
De psychische schade kan worden voorkomen, dan wel beperkt, wanneer mens en organisatie het fenomeen Overval met “gezond verstand” benaderen; zich bewust zijn van de risico’s en weten hoe te handelen voor, tijdens en na een overval. Daarbij gaan wij uit van een praktische en reële benadering met de veiligheid van de slachtoffers en uw organisatie voorop. 
RAAK adviseert het overvalalarm te activeren en vooral een goed signalement te geven. Als de overvallers weg zijn, gemiddeld na 90 seconden, zorgt het overvalalarm voor een verhoogde prioriteit bij de politie. Dit tijdens de overval proberen te activeren verhoogt het risico. Een overvaller wil doorgaans niet aangekeken worden en is gemaskerd (bivakmuts oid). Proberen een goed signalement te krijgen is wederom risico en stress verhogend. 
Stress blijkt een belangrijke factor bij het achterhalen van een goed signalement. Indien de juiste methode stressverlagend werkt, is dit voor alle partijen, ook de politie, het beste.

 
 S 
 
Schrik 
 
C
 
Coöperatief 
 
H
 
Hang niet de held uit 
 
O
 
Observeer 
 
R
 
Regel 
 
E
 
Evalueer 
 
M
 
Medewerker 
 
       Schrik. Dit kan niet onderdrukt worden. Ieder op zijn eigen manier. Geforceerd rustig blijven levert enkel extra stress op. Het is al ingrijpend genoeg. Probeer vooral jouw reactie te communiceren. Rustig blijven kan niet. 
Dus reageer zoals het uitkomt en vertel dat: “je laat me wel schrikken, ik sta te trillen op mijn benen”. Een volstrekt normale reactie bij de eerste impact van de overval. Communiceer over je angst met de dader. 
Dat de 1e reactie niet te controleren is, bewijst de politie met de nieuwe IBT-benadering: de Flinch-reactie.
       Coöperatief. Werk mee. Doe wat hij zegt, zeg wat je doet. Ongetwijfeld dwingt de dader tot afgifte van buit. Daarnaast zal hij nog meer eisen hebben. Niet aankijken, geen alarm maken, geen lawaai maken etc. 
Doe dit dan ook allemaal en vertel hem wat je doet. Dan weet de overvaller dat je naar hem luistert, hem niet tegenwerkt, hem niet vertraagt etc.
       Hang niet de held uit. Niet tegenhouden, niet tegenwerken. Anders bent u een gevaar voor uzelf, uw collega’s en cliënten. U bent een held als u de overval op een goede manier weet te begeleiden.
       Observeer. Dit heeft echter niet de hoogste prioriteit. Natuurlijk is een goed  signalement belangrijk voor de politie, maar je eigen veiligheid staat voorop. Zeker als de overvaller aangeeft dat je niet mag kijken, doe dat dan vooral niet. De extra stress en risico zijn het niet waard !
       Regel. Er moet veel geregeld worden direct na de overval. NA de overval pas de overvalknop gebruiken. Sluit de deur van het pand en hou alle getuigen binnen tot de politie er is. Gegevens noteren, aangifte bij de politie etc. Daarnaast ook het noodzakelijke afreageren, ontladen.
       Evalueer. Dit wordt veel vergeten. Wat kunnen we ervan leren, wat verbeteren? Procedures? Wat is vooral allemaal goed gegaan? Wat kan in het pand preventief worden aangepast?
       Medewerkergerichte Opvang en Nazorg. Niet alleen van direct betrokkenen, maar ook van andere medewerkers. Nazorg, geef en vraag nazorg, schakel slachtofferhulp in, EN volg dit proces van elkaar, toon interesse in het vervolg. Blijf het verhaal vertellen, maandenlang.


Voor alle trainingen/informatie van Comsupport geldt copyright. Alle deelnemers kunnen te allen tijde de verkregen informatie voor persoonlijk gebruik toepassen/aanwenden. Het is de deelnemers niet toegestaan de verkregen informatie klassikaal of individueel over te dragen of te dupliceren, al dan niet tegen enige vorm van vergoeding. 


Lees hier reacties van onze deelnemers:    "Zo zinnig, zo duidelijk, zo inspirerend. Ik stap gewoon anders in de auto."    -    "Op elk niveau en voor iedereen afzonderlijk maatwerk, omdat iedereen anders is."    -     "Vanmorgen gehoord en vanmiddag al toegepast met veel succes."     -     "Waar het mes van twee kanten snijdt, zowel zakelijk als privé buitengewoon bruikbaar en altijd succesvol."     -     "Ik heb in één dag geleerd hoe je mensen kunt coachen. In mijn stoutste dromen had ik dat niet verwacht."     -      "Heel erg interactief, zonder de bal voortdurend in de ploeg te houden of achterin rond te spelen, direct doelgericht."     -    "Twee enorm leerzame dagen waarmee ik zeker uit de voeten kan."
"De verandering die jullie weten te bereiken is ongekend. Ik krijg er kippenvel van."     -     "Je moet het meegemaakt hebben, zo anders, zo persoonlijk, zo doeltreffend."    -    "Voor het eerst van mijn leven zal ik al na één dag willen blijven zitten."    -    "Als ik wil presteer ik nu en morgen beter; het is immers een kwestie van kunnen, willen, durven en mogen. Vandaag heb ik ook geleerd hoe het kan."    -    "Het rollenspel: volledig afgestemd op mijn problematiek. Dat samenspel tussen trainer en acteur: volledig afgestemd op mijn problematiek. De evaluatie: scherp, duidelijk en respectvol. Het resultaat: inzichten, vaardigheden en ervaringen waarmee ik verder kan."   


©2019 Comsupport    |    Powered by: IJsSoft